Vanlige spørsmål

Grunnleggende om programmet

Er dette programmet tilgjengelig i alle land?

Programmet er tilgjengelig i følgende land. Hvis landet ditt ikke står på listen, oppfordrer vi deg likevel til å utnytte det åpent tilgjengelige materiellet vårt og anbefale G Suite til kundene dine, hvis dette er en løsning som passer for dem.

Hvilke produkter kan jeg selge?

Når du blir offisiell G Suite-partner, kan du selge G Suite, G Suite Business / Disk, Arkiv, Disk lagring og Google Message Encryption.

Hvilke segmenter kan jeg selge inn til?

G Suite-partnere kan selge løsninger til kommersielle virksomheter med opptil 750 ansatte samt utdanningsinstitusjoner. Hvis du har potensielle kunder som har mer enn 750 ansatte eller representerer offentlige organer, må du ta kontakt med kanaladministratoren, da slike kunder må godkjennes særskilt av Google.

Tilbyr dere registrering av muligheter?

Ja. Når en partner er autorisert, kan vedkommende registrere avtaler med oss. Kundene står imidlertid alltid fritt til å velge hvilken partner de vil jobbe med.

Rollen til en G Suite-partner

Hvorfor trenger Google partnere for G Suite?

Partnere er en viktig komponent i kundenes totalopplevelse og gjør at vi kan ivareta kundenes behov over hele verden. Vi er avhengig av partnere for å kunne legge til rette for 1) lokale kundeforhold og lokal ekspertise, 2) personlig tilknytning og 3) et bredt utvalg komplementære tjenester.

Hva er fordelene med å kjøpe via en partner?

Partnerne tilbyr viktige tjenester som hjelper kundene med å få mest mulig ut av G Suite. De bidrar også til å gjøre konfigureringen, overføringen og tilpassingen enklere og gi brukerne en best mulig opplevelse.

Hvordan vet jeg at Google ikke vil ta kundene mine fra meg?

Hele programmet vårt er utformet slik at partnerne våre har kontroll over kundeforholdet, fra fakturering og prissetting til kundestøtte, tilpassede tjenester og kommunikasjon. Vi fokuserer på å utvikle et førsteklasses produkt som gjør at partnerne våre kan levere en førsteklasses opplevelse.

Må alle programmene kundene mine allerede benytter, byttes ut med G Suite?

Nei. G Suite inneholder et modulbasert sett med tjenester som er utviklet for å brukes alene eller sammen med andre apper og systemer. Derfor har vi sørget for at programmene er kompatible med populære systemer fra Microsoft® og andre leverandører.

Bygg opp virksomheten din på G Suite

Hvordan kan jeg tjene penger når G Suite er så rimelig?

Å gå over til nettskyen medfører ofte lavere fortjenestemarginer på lisensiering, men øker viktigheten av partnertjenester, f.eks. rådgivning, dataoverføring og endringsadministrasjon. Lavere lisensieringskostnader gjør at kundene får et større budsjett til rådighet for partnertjenester, med en lavere samlet leveringskostnad for partnerne våre.

Må jeg gjøre store investeringer i forkant?

Du kan skalere det du investerer i G Suite etter kundenes interesser og valg. Vi forventer at partnerne investerer en del tid i produkt- og salgsopplæring på forhånd. Hvis du velger å automatisere bestillinger via G Suite Partner API, kreves ytterligere investeringer i utvikling.

Hvordan lærer jeg opp mine ansatte?

Du kan finne opplæringsmateriell om salg, implementering og kundestøtte her.

Hvordan fungerer faktureringen når jeg blir partner?

Du tilordner lisenser til kundene dine direkte i partnerkonsollen. Du sender også kunden regninger for tjenestene du tilbyr. Google sender ikke regninger til kundene dine. Vi tilbyr både forhåndsbetaling (engangsinnbetaling) og etterbetaling (månedlig) som faktureringsalternativer. For hver lisens du legger til i konsollen din, belaster vi deg for et rabattert beløp i henhold til faktureringsvalgene du har angitt, på slutten av måneden. Du kan betale via kredittkort eller bankoverføring.

Hvor kan jeg laste ned vilkårene for kontrakten min?

Når du har godtatt partnervilkårene og er autorisert, kan du laste ned kontrakten fra partnerkonsollen din. Du kan også laste ned partnerkontrakten din når som helst etter den første godkjenningen ved å klikke på «Vilkår»-linken nederst på en side i konsollen.

Tjenestenivåer og kundestøtte

Hvem har ansvar for støtte til sluttbrukere?

Selv om det ikke er påkrevd, blir partnerne oppmuntret til å gi førstelinjestøtte til kundene sine og innlemme dette i den samlede pakken de tilbyr. Kundestøttelinken i en kundes administrator-kontrollpanel kan tilpasses med kontaktopplysningene dine.

Hvilke støtte mottar jeg som partner?

Partnerne kan kontakte brukerstøtteteamet for G Suite hvis de trenger sekundær brukerstøtte etter å ha gått gjennom ressursene som finnes på nettet. Partnerne har også muligheten til å eskalere tekniske problemer til brukerstøtteteamet for G Suite etter eget skjønn. Merk at Google ikke tilbyr direkte støtte til sluttkunder. Dette er en tjeneste vi kun tilbyr partnerne våre.

Hvordan fungerer en tjenestenivåavtale når Google står for produktet?

Noen få hovedavtaler dekker tjenestenivåavtalen mellom Google, partneren og kunden.

  • Google og partneren: Partneravtalen mellom Google og partneren definerer de gjensidige forpliktelsene for videresalg.I avtalen inngår også en definisjon av kundestøtteforpliktelsene Google har når det gjelder partnerens bruk av partnerkonsollen.
  • Partneren og kunden: Partneren skriver under på en partner-kunde-avtale som inneholder fakturerings- og betalingsvilkår, tilleggsprodukter og -tjenester for G Suite, og eventuelle andre vilkår.
  • Google og kunden: Når partneren har klargjort en ny kunde, må kunden godta vilkårene for bruk, som Google og kunden er bundet av. I vilkårene for bruk defineres betingelsene for Googles levering av tjenesten, beskyttelse av kundens data og personvern og kundens overholdelse av retningslinjene for akseptabel bruk, f.eks. forbudet mot nettsøppel, pornografi, brudd på opphavsretten osv. Som en del av vilkårene for bruk leverer Google en tjenesteavtale relatert til tilgjengeligheten av G Suite-tjenestene og kompensasjonen ved brudd på tjenesteavtalen, som består av et bestemt antall ytterligere tjenestedager. For kunder som får tjenesten levert av en partner, er det angitt at partneren skal stå for denne kompensasjonen (Google gir partneren ytterligere tjenestedager, og partneren må gi dem videre til kunden). I tjenesteavtalen finnes det også retningslinjer for kundestøttetjenester, som definerer Googles forpliktelser overfor IT-administratorer for G Suite-kunder.

Retningslinjer for kredittvurdering

Hvorfor må Google utføre en kredittvurdering?

Partnerprogrammet vårt er utformet slik at partnerne skal fortsette å ha kontroll over kundeforholdene sine, samtidig som vi opprettholder et faktureringsforhold med partnerne våre. Hvis det oppstår økonomiske uenigheter mellom Google og partneren, kan dette føre til at kunden sitter igjen med en dårlig opplevelse.Vi ønsker å minimere risikoen for slike komplikasjoner, og derfor krever vi at alle som søker om å bli partnere, får tilbud om å inngå kredittavtale med Google før de blir godkjent for programmet.

Hva er kravene for å bestå en kredittvurdering?

  1. Du må ha en offentlig registrert bedrift med en etablert kreditthistorie.
  2. Avhengig av landet der bedriften din er registrert, kreves ulik bedriftsregistreringsinformasjon: I Nord-Amerika og de fleste europeiske landene holder det med et «Dun & Bradstreet»-nummer. Hvis du ikke har dette, kan du se «Alle andre områder». Alle andre områder: Hvis bedriften din ikke har noe «Dun & Bradstreet»-nummer, må du fremskaffe en innskannet kopi av dokumentasjon på bedriftsregistreringen, for eksempel et registreringsbrev eller en firmaattest (eller tilsvarende dokumenter som gjelder i din virkekrets) komplett med offentlig stempel og juridisk gateadresse. Hvis dokumentet ikke er på engelsk, må du i tillegg til registreringsdokumentet sende oss en enkel oversettelse av følgende: 1. det registrerte bedriftsnavnet 2. den registrerte bedriftsadressen 3. bedriftsregistreringsnummeret 4. registreringsdatoen for bedriften

Hva hvis jeg har et enkeltpersonforetak?

Enkeltpersonforetak som oppfyller kravene ovenfor, blir vurdert for tilbud om kredittavtale. Forhandlere som ikke har en registrert bedrift, eller som driver privat under sitt eget navn, under et bifirmanavn eller under et fiktivt navn, får ikke tilbud om å inngå kredittavtale med Google.

Hvor lang tid tar kredittvurderingen?

Kredittvurderingen kan ta fra 3 til 7 dager avhengig av om det kreves ekstra dokumentasjon for landet ditt (her finner du en oversikt over land der ekstra dokumentasjon kreves).