Oppnå forretningsmålene dine

Gjør deg klar til å ivareta kundenes stadig voksende behov

Gjør deg klar

Kundene forventer eksperthjelp fra partnerne når de skal begynne å bruke nettskyen og G Suite. Med partnerprogrammet for G Suite, G Suite Partner Program, kan du forberede deg på å hjelpe dem med overgangen.

Skaff deg det du trenger

Kundene dine har kanskje ikke nok tid, ansatte eller ekspertise til å ta nettskyen i bruk. G Suite-partnerne får tilgang til en mengde nyttige verktøy de kan bruke til å hjelpe kundene sine – alt fra tekniske ressurser til markedsføring og støtte.

Få et forsprang

Mer enn 5 millioner bedrifter bruker G Suite, og mer enn 5000 registrerer seg hver dag. Bli med i et voksende fellesskap av nytenkende, fremgangsrike partnere som allerede hjelper bedrifter med å gå over til Google. Kundene dine venter på deg.

Behold og styrk dine dyrekjøpte forbindelser

Kontroll over faktureringen

Som G Suite-partner er det du som eier faktureringsforholdet, på samme måte som ved salg av teknologiløsninger i butikk. Dermed er det enkelt for deg å opprettholde kontakten med kundene. Vi sender deg en faktura på slutten av hver måned der du finner kostnadene knyttet til kundenes bruk av lisenser.

Kontroll over hele kundeforholdet

I tillegg til faktureringen håndterer G Suite-partnerne hele kundeforholdet med små og mellomstore bedrifter, herunder priser, brukerstøtte og kommunikasjon. Dette gir partnerne fleksibilitet til å utvikle egne pakkeløsninger som kan omfatte ulike produkter og tjenester.

Inngå partnerskap med uavhengige programvareleverandører

G Suite inngår i et omfattende økosystem av frittstående og integrerte programvareløsninger som er tilgjengelige via G Suite Marketplace. Fremgangsrike partnere knytter sterke bånd til disse uavhengige programvareleverandørene og tilbyr robuste, helhetlige løsninger.

Forutsigbare, faste inntektsmuligheter til en lavere kostnad.

Bedre marginer

Du får rabatt på listeprisen for G Suite, og du kan i tillegg øke lønnsomheten din ved å fokusere mer på å levere verdiøkende tjenester i nettskyen.

Lavere kostnader

Med G Suite bruker du mindre tid på problemer knyttet til produkt- og IT-infrastruktur. Dermed kan du konsentrere deg om å levere mange ulike tjenester, samtidig som du utnytter tiden optimalt.

Faste inntekter

De tilbakevendende og langvarige inntektsstrømmene fra G Suite kan bidra til å gi deg et mer forutsigbart og stabilt inntektsgrunnlag for fremtiden.

G Suite-partnere kan tilby et bredt utvalg av skytjenester, blant annet følgende:

 • Rådgivning
  Rådgivning
  Vær en pålitelig rådgiver innen nettskyløsninger og -tjenester
 • Implementering
  Implementering
  Installering, konfigurering og overføring
 • Opplæring
  Opplæring
  Styr endringer gjennom brukeropplæring og dokumentasjon
 • Kundestøtte
  Kundestøtte
  Tilby døgnåpen bruker- og kundestøtte
 • Leverandørintegrasjon
  Leverandørintegrasjon
  Tilby integrerte produktivitetsløsninger fra tredjeparter
 • Sikkerhetsadministrasjon
  Sikkerhetsadministrasjon
  Tilby sikkerhetstjenester for nettskyen (f.eks. autentisering med to faktorer)
 • Administrasjon av e-post-retningslinjer
  Administrasjon av e-post-retningslinjer
  Administrer retningslinjer for e-post, overholdelse og arkivering sentralt
 • Sikkerhetskopiering
  Sikkerhetskopiering
  Tilby sikkerhetskopiering og nødgjenoppretting
 • Administrering av mobil enhet
  Administrering av mobil enhet
  Se og administrer synkroniserte enheter sentralt
 • Fjernadministrasjon
  Fjernadministrasjon
  Tøm, lås og administrer tilkoblede enheter eksternt
 • Overvåkning av tjenester
  Overvåkning av tjenester
  Overvåk aktiviteten for å hjelpe kundene å få best mulig utbytte av G Suite
 • Design
  Design
  Tilby maler som kan tilpasses for presentasjoner, Google Nettsteder, osv.